ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 104
เดือนนี้ 3,523
เดือนที่แล้ว 6,675
ทั้งหมด 30,228

account_box กองช่าง
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0-4219-9773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0-4219-9773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ