องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา จากบ้านนายอุดม - ป่าช้าโพนทอง หมู่ 3 บ้านโนนฮัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview489
insert_drive_file ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview431
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview422
insert_drive_file ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview430
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับตากวัตถุดิบ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview456

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประฃาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file โคงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปผู้สนใจและมีใจรักในการทำงานด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเป็นอาสาส
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview358

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม