ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 172
เดือนนี้ 3,591
เดือนที่แล้ว 6,743
ทั้งหมด 30,296

account_box สำนักปลัด
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199775
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199775
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ