องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 [5 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [4 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [27 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 76 จังหวัด [23 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ [20 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมวันส้วมโลก พ.ศ. 2566 (World Toilet Day) [17 พฤศจิกายน 2566]
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ [7 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [1 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” [23 ตุลาคม 2566]
ประชุมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [20 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 140 รายการ)