องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [18 พฤษภาคม 2566]
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [16 พฤษภาคม 2566]
เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 [10 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [6 พฤษภาคม 2566]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/x1idmu [26 เมษายน 2566]
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2566 [24 เมษายน 2566]
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 วัน จันทร์ ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ณ วัดศรีทรงวนาราม บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอวัยาง จังหวัดนครพนม [10 เมษายน 2566]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... [2 มีนาคม 2566]
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 [14 มกราคม 2566]
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 [6 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ)