องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 [6 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2566 [29 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 [6 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [5 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี 2565 [21 พฤศจิกายน 2565]
ออกพื้นที่ ฉีดน้ำเพื่อระงับฝุ่นละออง ถนนสายข้างโรงเรียนโคกสีมิตรภาพ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม [18 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังยางได้ออกมาแนะนำและซักซ้อมวิธีเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงภายในสถานศึกษา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี อำเภอวังยาง... [26 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมวันปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [21 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ)