info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [23 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ลัมปีสกิน ในโค และกระบือ ประจำปี 2564 ระว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาตำบลโคกสี ประจำปี ๒๕๖๔ [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 ) ระดับตำบลและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาด( COVID - 19 ) [15 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เจาะถนนวางท่อประปาหมู่ 6 บ้านหนองบัว [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [21 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เดินรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้ รับ - ส่ง ผู้ที่จะไปรับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลวังยาง ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลวังยาง เพื่อความสะดวกในการเดินทางมารับการฉีดวัคซีน [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกีน ณ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ