องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน / ชุมชนจัดการตนเอง)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง นโยบายลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page เชิญชวนร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนหอม กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนหอม กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ และประเมินสมรรถนะ พนั poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ... poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประโยชน์ของขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ขยะรีไซเคิล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของแระชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 20 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9