องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประฃาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โคงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปผู้สนใจและมีใจรักในการทำงานด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเป็นอาสาส
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน / ชุมชนจัดการตนเอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง นโยบายลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ตราสัญลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
find_in_page เชิญชวนร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนหอม กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนหอม กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ และประเมินสมรรถนะ พนั poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 182 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10