ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของแระชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งงดการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปีกา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ที่ 237/2565 เรื่อง การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ที่ ๒๘๕ /๒๕๖๕ เรื่อง งดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ๑๘๓ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้กักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิตรภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร Covid Free Setting poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ข้อบัญญัติประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งงดการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.โคกสี รอบ 12 เดือน (ก.ย.63-ส.ค.64)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 138 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7