องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 และ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ภป.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศการกิจกรรม "เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566" poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 250 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13