ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 147
เดือนนี้ 3,566
เดือนที่แล้ว 6,718
ทั้งหมด 30,271

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง แจ้งงดการจัดโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องแจ้งงดการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
photo ขยะอันตราย..อันตรายอย่างไร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo 86 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo ประกาศราคาประมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศราคาประมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ