ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 142
เดือนนี้ 3,561
เดือนที่แล้ว 6,713
ทั้งหมด 30,266

account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางราตรี สังชาดี)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 0-4219-9773
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร : 0-4219-9773
(น.ส.วาสนา พ่อโคตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.วาสนา พ่อโคตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ