info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
เดือนนี้ 3,652
เดือนที่แล้ว 7,377
ทั้งหมด 37,462

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้ รับ - ส่ง ผู้ที่จะไปรับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลวังยาง ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลวังยาง เพื่อความสะดวกในการเดินทางมารับการฉีดวัคซีน [7 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกีน ณ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 [7 มิถุนายน 2564]
โครการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 [7 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตเชื่อ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น [20 พฤษภาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
thumb_up facebook
facebook.com

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 097-3157117
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 097-3157117
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ