ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 176
เดือนนี้ 3,595
เดือนที่แล้ว 6,747
ทั้งหมด 30,300

account_box ฝ่ายสภา
(นายสีไว พ่อพรม)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายสีไว พ่อพรม)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายเวตร ชุมปลา)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายเวตร ชุมปลา)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายสมชาย ภูมิวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑
โทร : 0-4219-9773
(นายสมชาย ภูมิวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑

โทร : 0-4219-9773
(นายกมล วงค์ศรีชา)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒
โทร : 0-4219-9773
(นายกมล วงค์ศรีชา)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒

โทร : 0-4219-9773
(นายสมัย เชื้อสาทุม)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
โทร : 0-4219-9773
(นายสมัย เชื้อสาทุม)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓

โทร : 0-4219-9773
(นายสัมมา เชื้อคำเพ็ง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
โทร : 0-4219-9773
(นายสัมมา เชื้อคำเพ็ง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓

โทร : 0-4219-9773
(นายธีรยุทธ์ สังชาดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
โทร : 0-4219-9773
(นายธีรยุทธ์ สังชาดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔

โทร : 0-4219-9773
(นายหมอน อัคฮาด)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
โทร : 0-4219-9773
(นายหมอน อัคฮาด)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔

โทร : 0-4219-9773
(นายวิเชฐ อินปากดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕
โทร : 0-4219-9773
(นายวิเชฐ อินปากดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕

โทร : 0-4219-9773
(นายบุญมา คนครอง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
โทร : 0-4219-9773
(นายบุญมา คนครอง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖

โทร : 0-4219-9773
(นายบุญสนอง นักบุญ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
โทร : 0-4219-9773
(นายบุญสนอง นักบุญ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖

โทร : 0-4219-9773
(นายฉลอง ดอนสาลี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
โทร : 0-4219-9773
(นายฉลอง ดอนสาลี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗

โทร : 0-4219-9773
(นายสถาน เสนาคำ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
โทร : 0-4219-9773
(นายสถาน เสนาคำ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗

โทร : 0-4219-9773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ