ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 138
เดือนนี้ 3,557
เดือนที่แล้ว 6,709
ทั้งหมด 30,262

account_box กองคลัง
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199775
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199775
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

โทร : 0-4219-9773
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0-4219-9773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0-4219-9773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร : 0-4219-9773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0-4219-9773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวลลิตา กรรัตน์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวลลิตา กรรัตน์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ