องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ กา (x) ใบละเบอร์ - แบบแบ่งเขต เลือกคนที่รัก - แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคที่ชอบ
ผู้โพส : admin