องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
play_arrow ความรู้เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
insert_drive_file มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินฯ อีก 2 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file สรุปสาระสำคัญ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file หลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1