messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
play_arrow รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายงานการแก้ไขเปลื่อนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ครั่งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2