info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ