ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้าย(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง