ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง