ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ (ATK) เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง