ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมประปรกองคลัง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง