ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง