ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้าย(ป้ายไวนิล) ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง