ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง