ชื่อเรื่อง : จ้างบริการ เพื่อดูแลกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง