ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์ IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย)
ชื่อไฟล์ : P9wDVRUTue80753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้