ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีจึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนหอม และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโคกสี กรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนกว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในพื้นที่จะลดลง ทั้งนี้ให้ ครู / ผู้ดูแลเด็กที่ไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
ชื่อไฟล์ : scYNnHETue14622.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้