ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรจังหวัดนครพนม ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชนพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมโลตัส
รายละเอียด : โครงการตั้งอยู่ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.6 ม.7
ผู้โพส : admin