ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการกำจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกับผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกสี ได้ออกเยี่ยมตามโครงการกำจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 (ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.) รายนายคาน กรรัตน์ หมู่ 5 บ้านฮองไฮ
ผู้โพส : admin