องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ในการขอรับค่าเดินทาง (ค่าพาหนะ) และมอบเงินช่วยเหลือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ในการขอรับค่าเดินทาง (ค่าพาหนะ) และมอบเงินช่วยเหลือขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 จำนวน 6 ครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสี
ผู้โพส : admin