องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566 [6 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2566 [29 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 [6 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [5 ธันวาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
เชิญชวนร่วมงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview418
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview414
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview422

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
thumb_up facebook
facebook.com
facebook
facebook.com