info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ลัมปีสกิน ในโค และกระบือ ประจำปี 2564 ระว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาตำบลโคกสี ประจำปี ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - 19 ) ระดับตำบลและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาด( COVID - 19 )
เจาะถนนวางท่อประปาหมู่ 6 บ้านหนองบัว
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2564
เดินรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview208
ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview217

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาจัดทำป้าย(ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
thumb_up facebook
facebook.com

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ